Saturday, January 5, 2013

Ketika sebuah kafe malam berada di lorong penyimpanan bom
Ketika sebuah kafe malam berada di lorong penyimpanan bom

The Shelter nightclub merupakan kafe yang berada di salah satu dari ribuan lorong bekas penyimpanan bom China pada 1960. Suasana di dalam The Shelter nightclub yang terletak di Xuhui, Shanghai,
China. Kafe ini merupakan bekas tempat penyimpanan bom pada zaman
perang sekitar 1960.


sumber | iniunic.blogspot.com

No comments:

Post a Comment