Saturday, January 5, 2013

inilah 10 Kekaisaran Terbesar di Dunia

Suatu
kerajaan memperbesar pengaruhnya dengan memperluas wilayahnya.
Keadidayaan suatu kerajaan dilihat dari luas wilayah, banyaknya
penduduk, ekonomi, berapa lama suatu kerajaan itu berdiri dan juga
banyak faktor lain yang mempengaruhi seperti pemerintahannya dan
undang-undangya, ataupun juga kebahagiaan penduduknya. Berikut adalah 10
kerajaan terbesar yang pernah ada dalam sejarah:

10.

No comments:

Post a Comment